Temàtiques

Guia de Components

Abans de visitar una deixalleria o un punt verd per tal de recopilar aparells cal tenir molt clar el que s’està buscant. La recopilació selectiva de les deixalles és indispensable per a mantenir l’ordre en els nostres espais de treball i és la culminació d’un procés de recerca prèvia consistent en l’anàlisi de les nostres necessitats i de les funcionalitats de distints components electro-mecànics i electrònics. +info

Circuit Bending

Un mètode que utilitzem per a la creació de nous instruments és la modificació de circuits de baix voltatge ja existents. Tècnicament, quan aquesta manipulació es realitza a l’atzar rep el nom de Circuit bending, mentre que quan es realitza de manera estudiada rep el nom de Circuit hacking. A la pràctica però, Circuit bending s’ha convertit en el nom genèric de tot aquest tipus de processos, i es basa en la recerca de nous sons amagats dins aparells com són ràdios, joguines musicals o pianos elèctrics. +info

Esquemes

Apren a fer-ho tu mateix!!