RadioTheremins

 

El theremin funciona a partir de l’anomenat efecte heterodine, un procés que es basa en l’amplificació del senyal audible generada per la resta de dos senyals de radiofreqüència.

SONY DSCUna manera senzilla de construir un theremin casolà és aprofitar el senyal de l’oscil·lador local d’una ràdio AM, sumar-la al senyal d’un oscil·lador de cristall i recollir el senyal resultant amb un altre receptor d’AM.

Quan les dues primeres senyals siguin exactament iguals o massa diferents, el senyal resultant serà zero i no s’escoltarà cap so. A mesura que es vagin aproximant l’una a l’altra però, el senyal rebut al segon aparell s’anirà fent audible.

Per a poder variar la nota només haurem de connectar una antena al condensador variable de l’oscil·lador local de la primera ràdio, i acostar-hi i separar-ne la mà: el senyal es veurà modulada produint els característics glissandos del theremin.

Materials:  Dues radios, antena

Acústica: Amplificació intrínseca dels aparells

Els comentaris estan tancats.