Oscil.loscopis

Pantalla de televisió que ens permet monitoritzar la ona de só aconseguint visualitzacions tipus lissajoux o d’oscil·loscopi clàssic.

occiloscopisPer a la construcció de l’oscil·loscopi, hem desconnectant un dels deflectors que direccionen amb el seu camp magnètic els rajos catòdics que impacten sobre la superfície fluorescent de la part interna de la pantalla. Amb això obtenim la línia horitzontal que creua la pantalla de la televisió.

Després hem l’hem tornat a connectar però usant com a font de sincronia un senyal d’àudio suficientment amplificada, el resultat es una fluctuació d’aquesta línia horitzontal de forma coordinada amb l’àudio que li estiguem injectant.

Així doncs de forma senzilla es pot construir un aparell capaç de visualitzar de so.

Materials:  televisor antic

Els comentaris estan tancats.