Imatge

La Maquina del Amor

Theremin de contacte que genera el so quan dos persones es toquen entre elles, actuant com a resistència calorífica d’un circuit oscil·lador.Luthiers Drapaires_maquinadelamor 3_2

L’anomenem Màquina de l’Amor, doncs serveix per a que persones que no es coneixen es comencin a tocar entre elles. O bé Theremin de contacte, tot i que és una contradicció, doncs el Theremin és un instrument que es toca sense tocar-lo.

Es tracta d’un oscil·lador sense resistència, l’electricitat circula per el cos de cada una de les persones, i depenent de la superfície de pell que tinguin en contacte, de la força amb la que es toquin, i del grau  d’humitat de la pell circula més electricitat o menys. Més electricitat significa un to més agut i menys electricitat significa un to més greu.

Materials: Radiocasset, dues antenes d’una antiga fàbrica, cablejat de contacte

Acústica: Ampli del mateix “lloro” que es veu a la foto

Estructura: post de planxar, dues potes de tamborets

Electrònica:

Firmware:

Software:

Els comentaris estan tancats.