Hav1Bit

El Hav1bit és el primer sintetitzador que hem creat, i té la peculiaritat de ser un instrument audiovisual, es a dir, l’aparell té una sortida mini jack, per treure l’àudio i també una Vga, per visualitzar les imatges des de qualsevol dispositiu que accepti resolucions de 640×480 px.LuthiersDrapaires_SinteAV1bit

hav1bit_blancEs tracta d’un sintetitzador basat en Arduino que funciona a 1 bit, amb 3 oscil·ladors d’ona quadrada que es modulen entre si, en una espècie d’aproximació a la síntesi FM, però audiovisual. Cada oscil·lador modula un dels canals RGB, permetent fer mescles  additives de color. Els patrons gràfics venen determinats pels mateixos impulsos elèctrics que generen el só, creant una sincronia audiovisual total entre só i imatge.

A nivell físic, Hav1bit està integrat en un caixetí elèctric de la llum reciclat, i consta de 6 potenciòmetres i 6 botons que ens permeten dotar-lo de diferents funcionalitats.

-Mode simple, on cada potenciòmetre permet un control gruix (ms) i fi (microsegons) de la freqüència dels oscil·ladors.

-Mode rampes, on podem modificar ones de serra definint el seu estat inicial, estat final, i temps de la rampa.

-Mode random, on la freqüència és aleatòria, dins un rang definible i en un temps determinat.

-Mode rampes i random, una mescla de les anteriors funcionalitats.

Actualment, el sintetitzador pot funcionar en mode automàtic, controlat des d’un ordenador extern o bé manipulant els seus controls a temps real. Tenim en ment implementar un sistema de gravació de pressets.

Materials:  caixa de construcció elèctrica, botoneres

Els comentaris estan tancats.