NoSignal

Instrument audiovisual construït a partir de nou monitors d’ordinador vells. Mitjançant el prototipatge electrònic, hem aconseguit convertir aquests monitors en un llenç per a composicions visuals abstractes basades en línies i colors que funcionen sense necessitat de cap ordinador. Nou altaveus connectats a aquests monitors converteixen els gràfics en so, resultant en un instrument audiovisual experimental molt interessant.

nosignal25_1La instal·lació NoSignal consisteix en una matriu de 3×3 o 5×5 monitors VGA reciclats i 9 petits beepers extrets d’ordinadors de sobretaula en desús. Gràcies a una electrònica dissenyada específicament l’instal·lació funciona com un instrument audiovisual.NoSignalOjete

Els monitors VGA mostren una sèrie de patrons gràfics basats en línies i color. Aquests gràfics són generats elèctricament, sense l’ús de cap font visual (dvd, computadora, etc). Cada pantalla rep distintes seqüències de voltatge, una a cadascun dels canals de color (RGB: Red, Green, Blue), i aquests mateixos patrons elèctrics es converteixen en so a l’intervenir sobre els petits altaveus.

monitors vga, cablejat vga, estanteria, arduino, tapers de plastic, font d’alimentacio pc

Acústica: altaveus beeper o conexió minijack

Estructura: estanteria metàlica

Electrònica: 2 arduino mega (senyal rgb+audio) + 2 arduino duemilanove (senyal hsync vsync). 25 conectors vga, resistències i conectors audio.

Els comentaris estan tancats.